Sequences

Formule de calcul prescurtat

Cele 4 operatii