Elasticitatea și răscumpărarea sclavilor

În acest tutorial, elasticitatea ne va ajuta să analizăm un fenomen aparte, cel de sclavie. Începând cu 1993, Sudan a intrat într -un război civil, ceea ce a însemnat că mulți oameni au fost răpiți și vânduți ca sclavi. Astfel că, grupuri umanitare au călătorit în Sudan pentru a le cumpăra libertatea. A fost aceasta o politică bună? A funcționat sau a făcut mai rău?

Urmărește și tutorialul despre aplicațiile elasticității.